Bærekraft skal være en selvfølgelig del av vår virksomhet.

Vårt miljøengasjement

Krav til egen virksomhet

Vi ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlige produkter, samt å ta vare på naturen og menneskene rundt oss.

Vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å
forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.


Sertifisering i henhold til internasjonale standarder

Norengros K.J. Brusdal er sertifisert etter nyeste versjon av kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Her finner du våre sertifikater: ISO 9001 og ISO 14001.   


Klimanøytralitet

I 2019 blir hele Norengros-kjeden klimanøytral. Du kan lese mer om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det her:

 


Krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

Vi vil stimulere våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser,
samt til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.
 

Transport

Miljøvennlige biler

For oss er det viktig å redusere vår påvirkning på miljøet. Vi har i 2017 investert i fire nye lastebiler som er EURO 6 klassifisert, hvorav den ene er hybrid og de andre tre er godkjent for å kjøre på 100 % Biodiesel.
I 2019 har vi også fått på plass to el-varebiler. 

Optimalisert ruteplan

Vi har innført ruteplan (faste leveringsdager) for alle våre kunder, basert på geografi.På denne måten unngår vi kjøring i de samme områdene hver dag, men har heller 2-3 leveringer pr uke. Dette er som oftest nok for de fleste kunder, og samtidig vil det bidra til å redusere miljøpåvirkningen.
 

Ønsker du å vite mer om hva vi gjør i dag og våre bærekraftsmål kan du lese vår brosjyre om bærekraft og samfunnsansvar her:

 

Bilde av forside brosjyre for bærekraft og samfunnsansvar

 

Grønt fotavtrykk

Velg miljøvennlig

Gjennom tydelig vareinformasjon ønsker vi å påvirke våre kunder til å velge miljøvennlig.

 
Miljøvennlige produkter prioriteres

Vi ønsker i størst mulig grad å gi prioritet til produsenter som stiller strenge miljøkrav til sine produksjonsprosesser og til produktene de leverer.

 
Sorter etter miljømerke

Alle produkter med offisielle miljømerker er tydelig merket i våre varekataloger og i vår nettbutikk. Nettbutikken gir i tillegg våre kunder mulighet til å filtrere på
miljømerker, slik at kun miljømerkede produkter vises.

 

Gjennvinning og resirkulering
 

Logo for el retur
 

 


El-retur
Norsk ordning for retur av elektroniske produkter. Norengros er medlem i el-retur. Vi tar imot kasserte EE-produkter gratis.

 

Logo for Grønt Punkt

Grønt Punkt
Merket som forteller at produsenten er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje. Norengros er medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for all emballasje vi er vederlagspliktig for.
 

Miljømerking

Miljømerkede produkter

Vi leverer produkter som er miljømerket etter norske, nordiske og europeiske retningslinjer. 

Logo for svanemerket 

Svanemerket
De nordiske landenes offisielle miljømerke. Den har et livssyklus-perspekiv og setter høye miljøstandarder som testes jevnlig.

 Logo Bra Miljöval

Bra miljöval
Svensk merke som viser hvilke produkter som er minst skadelige for miljøet.

Logo EU blomsten

EU Ecolabel
EU-blomsten er miljømerket EU tildeler produkter som oppfyller høye miljøkrav. Produsenter må dokumentere at produktene deres tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Logo det blaue engel / den blå engel

Den Blå Engel
Garanterer at produktene og tjenestene oppfyller høyest mulige miljø-, helse- og tjenestestandarder. Denne miljøordningen har satt standeren for miljøvennlige produkter og tjenester i Europa siden 1978.