NETTVERK / SAMARBEIDSPARTNERE

Vi er tilknyttet ulike nettverk for relasjonsbygging og utvikling av forretningsvirksomhet i Bergen og omegn. Gjennom disse nettverkene knytter og utvikler vi nye relasjoner, noe som gir oss fordeler som igjen kommer våre kunder til gode.
 

Lenke til Kremmerplassen Brann

Lenke til Nordic Arena Bergen 

Lenke til Bergen næringsråd

 

Lenke til Vest Næringsråd

Lenke til Stord Næringsråd