Fra høsten av ønsker vi å ha på plass to nye lærlinger innenfor kontor- og administrasjonsfag og IKT-servicefag. Fra før har vi to lærlinger som jobber på lageret vårt og vi er svært fornøyde med denne ordningen.

Det er viktig for oss å skape arbeidsplasser lokalt, samtidig som vi gir unge mennesker mulighet til å lære faget sitt i en trygg bedrift. Vi gleder oss til å få flere lærlinger i bedriften fra høsten av!

Vil du bli lærling hos oss?

Hvis du ønsker å søke på en av lærlingstillingene innenfor kontor- og administrasjonsfag eller IKT-servicefag oppfordrer vi deg til å sende oss en e-post hvor du legger ved søknadsbrev og CV.

Søk her!


Vi ser frem til å høre fra deg!