Hårete, men realistisk miljømål

Der andre bedrifter ofte setter seg lengre tidsfrister på veien mot å bli klimanøytrale, ønsker Norengros å oppnå dette allerede i løpet av 2019. Daglig leder i Norengros, Hanne Martine Vedeler, mener de har det som skal til for å nå målet.

- Vi ønsker å være i forkant og ha et håndfast og tydelig mål. Selv om målet om å bli klimanøytrale allerede i år kan høres hårete ut, er det samtidig noe vi mener vi kan få til, sier hun.

Norengros har jobbet med tiltak for klima og miljø i flere år - først som miljøfyrtårnsertifisert bedrift, og senere som ISO-14001-sertifisert. De har lang erfaring med å hjelpe kundene sine å finne frem til de rette miljøvennlige produktene i en jungel av muligheter, og har vært involvert i flere bærekraftprosjekter de siste årene - blant annet et samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund om plast- og giftfrie barnehager i Norge. I tillegg har Norengros hjulpet serviceselskapet Sodexo med å utvikle et miljøvennlig emballasjekonsept kalt «Overskuddsmat», som har redusert matsvinnet med to tonn i året ved landets største bedriftskantine hos DNB i Bjørvika.

FNs bærekraftsmål i praksis

I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft. Gruppen jobber tett med ledergruppen i Norengros for å lage en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros-kjeden. Ett av målene er at Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. For å oppnå dette har de valgt ut fem av FNs bærekraftsmål de ønsker å legge vekt på fremover.

- Prosjektgruppen har jobbet veldig konstruktivt det siste halve året, noe som resulterte i målet om at Norengros skal bli klimanøytrale i 2019. De har også funnet ut hvilke fem av FNs bærekraftsmål hvor vi virkelig kan utgjøre en forskjell, sier styreformann i Norengros, Johannes Berger.

For at en så stor bedrift som Norengros skal bli klimanøytral, må det tas en grundig gjennomgang av driften for å finne alle områdene med forbedringspotensial.

- For å nå målet om å bli klimanøytral i 2019, må vi analysere driften og se på blant annet bilparken vår, lagerhold, strøm, reiser og andre ting som påvirker miljøet. Samtidig må vi også fortsette å lære opp selgerne våre, sier Vedeler.

Hjelper kundene å velge miljøvennlige løsninger

Som en del av miljøarbeidet jobber Norengros sammen med underleverandørene sine med å tilby miljøvennlige produkter - og få flest mulig av kundene til å velge disse.

- Mye handler om å påvirke leverandørene av forbruksvarene vi tilbyr, og sette krav til dem. Det handler også om å sørge for at kundene våre får tilbud og kunnskap om de riktige varene - at vi har dem i sortimentet, og at vi kan veilede kundene til å ta miljøvennlige valg og hjelpe dem med å drive mer bærekraftig, sier Vedeler.

- Forbruksvarer blir i utgangspunktet sett på som noe negativt. Men klarer vi å snu dette til noe positivt og hjelpe kundene våre med å bruke minst mulig og velge de riktige varene, samtidig som vi frakter dem til markedet på en miljøvennlig måte, har vi gjort en viktig jobb. Målet vårt er å sørge for at forbruksvarer blir mest mulig bærekraftige. For vi kommer ikke unna å bruke dem, sier Berger.