Vi hjelper deg å tenke nytt - og miljøvennlig

Det er en stor og positiv utvikling i tilbudet av miljøvennlige alternativer, og vi jakter alltid på de mest bærekraftige og etiske produktene. Innkjøperne våre besøker de store internasjonale bransjemessene for å finne de nyeste og smarteste produktene fra de beste produsentene.

Gjennom medlemskap i Initiativ for Etisk Handel forplikter vi oss til å sette strenge miljøkrav til produkter og produksjonsprosesser hos leverandørene våre. Dette gjør at du som kunde kan være sikker på at produktene du velger er bærekraftige og miljøvennlige.

 

 

 


Det skal være lett å velge miljøvennlig

Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å velge de mest miljøvennlige alternativene - uansett behov, utfordring eller bransje. Vi har over 250 fageksperter med full oversikt over siste nytt i de ulike produktgruppene. Og de hjelper deg gjerne med å gå gjennom produktene du har i dag, for å finne alternativer som både er bedre for miljøet, mer kostnadseffektive og mer praktiske for sluttbrukeren.

Alle produkter med offisielle miljømerker er tydelig merket i nettbutikken og i varekatalogene våre. Når du handler i nettbutikken vår, kan du raskt sortere ut og velge blant de over 3000 miljømerkede produktene vi har i varesortimentet. Vi forholder oss kun til offentlig godkjente miljømerkinger for å sikre etterprøvbarhet og transparens.

Norengros tar miljøansvaret på alvor

Nedfelt i Norengros' forretningsfilosofi heter det at «vi ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst servicebedrift». Dette er en uttalelse som forplikter, og som vi forsøker å leve opp til gjennom holdningsskapning internt og praktiske tiltak der det virkelig nytter. Dette har blant annet innvirkning på hvordan vi håndterer avfall, velger produkter til varespektret vårt, driver produktopplæring og jobber med merking av produktene våre. For enkelte produktgrupper har vi også etablert returordninger i samarbeid med kundene og leverandørene våre.
 

Tenk miljø når du handler - det gjør vi!
 

Vi oppfordrer også deg som kunde til å tenke gjennom hvordan du selv kan bidra til å minimere miljøbelastningen av innkjøpene dine. Vi hjelper deg på riktig vei - blant annet med god merking av miljøriktige produkter og råd om hvordan du kan få mest mulig varer på én og samme leveranse.
 

Her finner du mer informasjon om vårt miljøengasjement
 

Lurer du på hvilken type matemballasje du bør velge? Her finner du vår guide til valg av matemballasje. Og her kan du lese mer om miljøvennlige alternativer til plast.