Vi leverer medisinsk utstyr, møbler og forbruksvarer til en rekke klinikker, sykehus og institusjoner i vår region. En av disse er LHL-klinikken i Bergen, som driver med utredning og behandling av hjerte- og lungesykdommer, samt kirurgi. For en slik virksomhet er det veldig viktig at samarbeidspartnere og leverandører har kunnskap om lover, regler og krav til kvalitet. 

Her snakker overlege og virksomhetsdirektør Birger N. Lærum om hvorfor LHL-kliknikken har valgt Norengros som sin leverandør: 

 

Her kan du se mer om møbelleveransen til LHL-klinikken på Nesttun.