Hvordan påvirker GDPR meg og min virksomhet?

GDPR sørger for å beskytte enkeltpersoners rett til beskyttelse av personlige opplysninger.
Dette innebærer blant annet at informasjon som er registrert hos bedrifter skal:

  • Behandles lovlig, rettferdig og på en transparent måte
  • Samles for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål og ikke behandles på en måte som går imot de opprinnelige formålene
  • Være relevant og begrenset til det som er nødvendig
  • Være nøyaktig og oppdatert; unøyaktigheter bør behandles, slettes eller utbedres uten forsinkelse
  • Lagres bare så lenge som det er nødvendig
  • Behandles sikkert

Manglende overholdelse av GDPR kan medføre at organisasjonen får bøter.

Les mer om GDPR på www.datatilsynet.noMakulering og papirsikkerhet

Printere og kopimaskiner brukes hyppig i mange bedrifter og personopplysninger/sensitivt materiale lagres fremdeles ofte på papir. Dersom virksomheten ikke har sikre og gode rutiner for makulering av slike dokumenter, kan man risikere at sensitive dokumenter havner på avveie.  

 

Digitale trusler ligger høyt på organisasjoners dagsorden, og tar mye av oppmerksomheten rundt GDPR. Men de nye reglene gjelder også for informasjon på papir. Derfor har papirsikkerhet stor betydning for organisasjoner når de forbereder seg på kravene til GDPR.


Ulike sikkerhetsgrader

Sikkerhetsgraden sier noe om hvor mye papiret kuttes opp og rangeres på en skala fra P2 opp til P7. Hver kuttype makulerer et A4-dokument til et gitt antall biter. Jo flere biter, desto høyere er sikkerhetsnivået. Høyere sikkerhetsnivå gir igjen mer plass til i beholderen før den er full.

  • P2 - Gir grunnleggende sikkerhet for dokumenter uten sensitive opplysninger.
  • P3 og P4 er ideelle for hjemmebruk eller andre bedriftsmiljøer som krever konfidensiell sikkerhet.
  • P5, P6 og P7 er ideell for juridiske, økonomiske, statlige og andre miljøer med høy sikkerhet.

Se vårt utvalg av makuleringsmaskiner
Spør oss gjerne om hvilken makuleringsmaskin som vil passe best for deg og din bedrifts behov.